Toegevoegde waarde en circulaire economie

economische waarde

Wanneer een bedrijf van grondstoffen een product maakt dat verkocht kan worden, heeft het bedrijf waarde toegevoegd aan de grondstoffen. De toegevoegde waarde drukt de kern van produceren uit, namelijk het toevoegen van waarde aan een goed. Meestal hebben we het dan over economische waarde, waarmee we de winstgevendheid van een bedrijf bedoelen. Dan wordt de toegevoegde waarde in geld uitgedrukt.

Ook in een circulaire economie is het toevoegen van economische waarde natuurlijk van belang. Ook wanneer een bedrijf een bijdrage wil leveren aan de circulaire economie en circulair wil gaan ondernemen, moet er geld verdiend worden.

Een bedrijf kan, door haar activiteiten, ook op andere gebieden waarde toevoegen die uiteindelijk haar economische waarde ook weer kan verhogen.

Klantwaarde

Er zijn verschillende soorten waarden die een klant kan ervaren:
– Voor de klant is de werking van het product van belang. Dit is de functionele waarde: wat doet of kan het product?
– Het is ook van belang dat het de klant wat oplevert om zaken te doen met het bedrijf of om producten van het bedrijf te kopen. Dit is de economische waarde.
– Voor een klant is het ook belangrijk dat het bedrijf of het product iets speciaals vertegenwoordigd. Dit noemen we emotionele waarde. Het gaat dan vaak om merkentrouw en uitstraling.
– Wanneer klanten zich door het kopen van een bepaald product onderdeel voelen van een bepaalde groep heeft dit voor klanten een bepaalde sociale waarde.

Als een klant een hoge klantwaarde ervaart doordat een bedrijf circulair onderneemt, dan is de kans natuurlijk groot dat de klant het product van dit bedrijf nogmaals koopt en loyaal blijft aan het bedrijf. Dit komt de economische waarde van het bedrijf weer ten goede.

Maatschappelijke waarde

Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk om maatschappelijke waarde te creëren. Dit kan op verschillende gebieden zoals arbeidsparticipatie, armoedebestrijding, milieu en sociale welvaart.

Door bijvoorbeeld circulair te gaan ondernemen kan een bedrijf toegevoegde waarde hebben voor het milieu. In eerste instantie moet het bedrijf misschien investeren om een circulair productieproces te ontwikkelen, maar het bedrijf kan hiermee aan haar belanghebbenden, waaronder klanten, laten zien dat zij begaan is met het milieu en de aarde. Dit draagt dan weer bij aan de sociale en emotionele waarde die de klant zoekt en komt dus uiteindelijk ook de economische waarde van het bedrijf weer ten goede. Vaak zijn voor circulair ondernemen wel nieuwe verdienmodellen nodig.

Informatiewaarde

Informatiewaarde heeft te maken met informatie die beschikbaar komt vanuit de keten van het bedrijf. Om een bedrijf te kunnen runnen heeft een bedrijf informatie nodig over haar klanten, over de markt en over welke producten het goed doen en welke niet. Wanneer een bedrijf circulair wil ondernemen heeft het bedrijf bijvoorbeeld informatie nodig over hoe een product zolang mogelijk mee kan gaan of over hoe het product zo gemakkelijk mogelijk gerepareerd kan worden. Hoe een product na gebruik geschikt is om gerecycled te worden. Deze informatie verkrijgt zij van haar klanten, maar ook van haar leveranciers en vanuit de maatschappij.

Andersom kan het bedrijf haar belanghebbenden weer informeren over hoe zij zaken aanpakt. Wanneer een bedrijf circulair wil ondernemen is deze informatie uitwisseling onmisbaar. Samenwerken met belanghebbenden is hierbij van belang. Het uitwisselen van informatie en het onderhouden van informatiesystemen kost een bedrijf geld, maar kan uiteindelijk ook weer bijdragen aan de economische waarde van het bedrijf.

November 2019, Jolanda Kwakman


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *