Nieuwe toepassingen voor suikerbietenpulp in vaatwasmiddel en leerindustrie

Uit onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research is gebleken dat pectines uit suikerbietenpulp geschikt zijn als biobased ingrediënten voor (vaat)wasmiddelen en in de productie van leer.

De pectines dienen als functionele vervangers van niet afbreekbare polymeren in vaatwasmiddelen. Het aandeel biobased ingrediënten in vaatwasmiddelen is zo hoger en het product is makkelijker afbreekbaar. Dezelfde pectines zijn ook goed bruikbaar in het natte productieproces van de leerproductie. Ze kunnen bijvoorbeeld de kleurintensiteit beïnvloeden. Biobased materialen zijn materialen die hoofdzakelijk bestaan uit hernieuwbare natuurlijke/organische grondstoffen. Biobased materialen hebben door hun natuurlijke eigenschappen aanvullende voordelen op het gebied van gezondheid en milieu. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met Cosun, Dalli de Klok en Smit & Zoon. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn Dalli de Klok en Smit & Zoon voornemens om de bietenpulp te gebruiken en heeft Cosun plannen voor een nieuwe proeffabriek. Door ingrediënten op basis van aardolie te vervangen door biobased alternatieven dragen zij bij aan verduurzaming van de chemische industrie; minder CO2-uitstoot door productie en minder niet afbreekbare en toxische stoffen.
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Nieuwe-toepassingen-voor-bietenpulp-in-vaatwasmiddel-en-leerindustrie.htm


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!