Tomorrow’s Child

Foto van Scott Webb op Unsplash

Without a name; an unseen face
and knowing not your time nor place,
Tomorrow’s Child, though yet unborn
i met you first last Tuesday morn.
A wise friend introduced us two,
and through his shining point of view
I saw a day that you would see;
a day for you, but not for me.
Knowing you has changed my thinking
for I never had an inkling
that perhaps the things I do
might someday, somehow, threaten you.
Tomorrow’s Child, my daughter/son
i’m afraid I’ve just begun
to think of you and of your good,
though always having known I should.
Begin I will to weigh the cost
of what I squander; what is lost
if ever I forget that you
will someday come to live here too.

© Glenn C. Thomas 1996

Zonder een naam; een ongezien gezicht
en je tijd en plaats niet te kennen,
Tomorrow’s Child, hoewel nog ongeboren
ik heb je dinsdagochtend voor het eerst ontmoet.
Een wijze vriend stelde ons twee voor,
en door zijn stralende gezichtspunt
zag ik een dag die jij zou zien;
een dag voor jou, maar niet voor mij.
Jou kennen heeft mijn denken veranderd
want ik heb nooit een flauw vermoeden gehad
dat misschien de dingen die ik doe
misschien ooit, op de een of andere manier, jou bedreigen.
Tomorrow’s Child, mijn dochter / zoon
ik ben bang dat ik net begonnen ben
om aan jou en aan jouw goed te denken ,
hoewel ik altijd heb geweten dat ik dat moest.
Beginnen zal ik de kosten te wegen
van wat ik verkwist; wat is verloren
als ik ooit vergeet dat jij
hier ooit ook zal komen wonen.

© Glenn C. Thomas 1996


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!