Nederlandse economie (slechts) voor 24,5% circulair

Op 21 januari 2020 heeft Circle Economy het rapport ‘Circularity Gap Report 2020’ gepubliceerd. Daarin melden zij dat onze wereld slechts voor 8,6% circulair is. Van alle mineralen, fossiele brandstoffen, metalen en biomassa  wordt elk jaar maar 8,6% hergebruikt. Dit was 9,1% in 2018 toen hun jaarlijkse rapport voor het eerst werd gepubliceerd.  
https://www.circle-economy.com/news/our-world-is-now-only-8-6-circular

De Nederlandse economie is momenteel (juni 2020) voor 24.5% circulair. Van de 221 miljoen ton grondstoffen die jaarlijks in Nederland wordt gebruikt, wordt 167 miljoen ton niet hergebruikt. Dat staat in de 3 juni 2020 verschenen studie The Circularity Gap Report, the Netherlands uitgevoerd door not-for-profit organisatie Circle Economy en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

De Nederlandse circulariteit van 24.5 procent is bijna drie keer zo hoog als de wereldwijde circulariteit. Daarmee is Nederland een goed voorbeeld voor de andere economieën.  Het woord ‘slechts’ in de titel heb ik expres tussen haakjes gezet. 24,5% voor de Nederlandse economie ten opzicht van de 8,6% wereldwijd is natuurlijk zo slecht nog niet. Wel is er nog veel werk aan de winkel. Zo blijkt uit het rapport dat we in Nederland nog weinig gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, slechts 7.1% is energie uit hernieuwbare energiebronnen. Ook op het gebied van hergebruik valt er nog veel winst te behalen.

In het rapport staan vier belangrijke aanbevelingen die de circulaire verandering versnellen: (1) circulair bouwen, (2) circulaire landbouw en voedselsystemen, (3) duurzame energietransitie, en (4) reparatie, remanufacturing en hoogwaardige recycling. Als deze maatregelen worden uitgevoerd zal het grondstofgebruik van Nederland met meer dan 128 miljoen ton gereduceerd worden en zal de circulariteit van de Nederlandse economie toenemen van 24,5% naar 70%.

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de mensen achter de economie.
Geen circulaire economie zonder mensen! Tijdige aanpassing van de arbeidsmarkt aan de veranderende economie biedt de mogelijkheid de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Met de ambitieuze overheidsaanpak voor de circulaire economie is het belangrijk ook stil te staan bij de bedrijven en de mensen die de verandering zullen moeten vormgeven.

https://goldschmeding.foundation/nederlandse-economie-slechts-voor-245-circulair/
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/nederlandse-economie-slechts-voor-245-cirulair/?utm_source=Online+Kenniscentrum+Duurzaam+Ondernemen&utm_campaign=068ee482be-DuOn_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_bc05740288-068ee482be-294521529


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!