De rol van consumenten bij de Circulaire Economie

Nog steeds kom ik mensen tegen die niet precies weten waar ik mij nou mee bezig houd. `Leuk´, zeggen zij dan, ´maar is het gek dat ik niet weet wat Circulaire Economie precies is?

Nou nee, helemaal niet, want je bent niet de enige!

Uit een onderzoek gedaan door ABN Amro onder ruim duizend Nederlandse consumenten bleek driekwart van deze mensen nog nooit gehoord te hebben van de Circulaire Economie. Slechts negen procent wist precies wat de term inhoudt.

Er rust een zware last op bedrijven om circulair te gaan ondernemen in de aanloop naar 2050 wanneer Nederland 100% Circulair wil zijn. Maar een goed werkende Circulaire Economie is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de overheid en het bedrijfsleven. Ook Consumenten spelen hierin een belangrijke rol.

Het is dus wel handig als consumenten ook weten wat Circulaire Economie is. Wat is Circulaire Economie en wat kan ik als consument daarin betekenen? In een eerder artikel heb ik geprobeerd uit te leggen wat Circulaire Economie is. Op mijn website kun je op mijn pagina “TIPS” informatie vinden over hoe jij als consument, thuis of op je bedrijf, kunt bijdragen aan de Circulaire Economie.

Maar hoe zit dat dan precies? Waarom zijn consumenten zo belangrijk voor de circulaire economie?

De Circulaire Economie is als een kringloop waar ook consumenten onlosmakelijk onderdeel van uit maken. In de ideale circulaire situatie worden alle materialen telkens opnieuw gebruikt en wordt er niets verspild en is er geen afval.

Bedenk maar eens wat er gebeurt als jij als consument bijvoorbeeld besluit producten langer te gaan gebruiken en ze te laten repareren als ze stuk zijn. Of wanneer je de spullen naar de kringloopwinkel brengt als je ze toch zat bent. Ook zou je als consument kunnen overwegen om producten te delen met andere mensen zodat er minder van deze producten gemaakt hoeven te worden. Is een product uiteindelijk toch stuk of versleten en niet meer te repareren, dan gooi je het gescheiden weg, zodat het gerecycled kan worden en als grondstof voor nieuwe producten kan dienen. Je kunt ook besluiten om producten die snel verouderd zijn of snel stuk gaan niet meer te kopen. Dat geldt ook voor producten die niet makkelijk te repareren zijn of niet van duurzame materialen zijn gemaakt.

Foto’s van Pop & Zebra en Reiseuhu op Unsplash

Je bent dus als eindgebruiker een belangrijke bron van informatie voor de bedrijven die de producten maken. Hoe bevalt het product in het gebruik, hoelang gaat het mee in de praktijk, hoe makkelijk is het te repareren? Hoe zou je het als consument graag anders zien?  Als consument heb je daar best iets over te zeggen en bedrijven kunnen daar dan mee aan de slag.

Als eindgebruiker van een goed of dienst ben jij als consument een belangrijke schakel en dus eigenlijk medeverantwoordelijk voor het sluiten van de kringloop. Je bent niet alleen de gebruiker aan het einde van de rit, maar een invloedrijk onderdeel van de kringloop.

Wil je als consument bewust met duurzaam en circulair bezig zijn, kijk dan ook eens naar de R-en van de Circulaire Economie. Deze kun je heel goed als leidraad gebruiken.


Oktober 2020, Jolanda Kwakman


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!