Sluiten kringloop cruciaal voor toekomst kunststof

Wat moet er gebeuren om kunststof toekomstbestendig te maken? Op die vraag gingen deskundigen in tijdens Future Proof Plastics, het jaarlijkse seminar van de NRK en PlasticsEurope Nederland. De slotsom van de drie debatrondes: kunststof is onmisbaar en waardevol. Maar houd de grondstoffen zoveel mogelijk binnen de kringloop, zodat de milieudruk tot een minimum wordt beperkt. Langs die duurzame weg kan kunststof van waarde blijven voor de maatschappij, waar circulariteit een steeds grotere rol zal spelen.


Foto van Angela Compagnone op Unsplash


Ontwerp met oog op hergebruik 
Met de circulaire economie (2050) als belangrijke stip op de horizon en het tussentijdse doel van de helft circulair op middellange termijn (2030), is duidelijk dat de toekomst vooral samenhangt met het sluiten van de kringloop. We kunnen niet zonder kunststoffen, ze dragen bij aan veiligheid, hygiëne en duurzaamheid. Maar de grondstoffen moeten zoveel mogelijk binnen een gesloten systeem worden gehouden en steeds weer opnieuw benut. Om dat doel te bereiken, moet gelijktijdig aan meerdere knoppen worden gedraaid, zoals het slim ontwerpen met het oog op hergebruik en recycling, het optimaliseren van inzameling, sorteer- en recyclingtechnieken en het stimuleren van de vraag naar gerecycled kunststof. Dat laatste is een heikel punt: onder andere door de lage prijs van virgin kunststof loopt de vraag naar recyclaat momenteel sterk achter bij de gestelde doelen uit de Transitieagenda Kunststoffen.  

Lees het hele artikel op https://www.nrk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=3397779459


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!