Wat is E-waste en waarom is het belangrijk dit apart in te zamelen?

E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval (electronics waste). Dit zijn defecte en verouderde elektronische apparaten die worden weggegooid. Hieronder vallen alle afgedankte apparaten die werken op stroom. In Nederland wordt er 36.6 kilo aan elektronische apparaten per persoon op de markt gebracht. Daarvan komt 2,3 kilo per hoofd van de bevolking in het restafval terecht. Dat is tussen de 10% en 15% van het elektrische afval dat in de vuilnisbak belandt. Waarschijnlijk zijn dit voornamelijk kleine elektronische apparaten. Deze kun je makkelijk in een grijze kliko gooien.

foto van Nick Fewings op Unsplash

E-waste apart inzamelen en recyclen

E-waste kan het beste apart worden ingezameld en gerecycled en dat gebeurt gelukkig ook al op grote schaal. Want als 10% tot 15% in de afvalbak belandt, wordt 85% tot 90% van het elektronische afval toch apart ingezameld, zou je denken.

Belangrijk

Er is een aantal redenen waarom het belangrijk is om e-waste apart in te zamelen en gecontroleerd te recyclen:
* E-waste bevat vaak stoffen die nog makkelijk en veilig uit apparaten gehaald kunnen worden zoals ijzer, koper en plastic.
* Deze bruikbare materialen kunnen hergebruikt of gerecycled worden waardoor er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn.
* Schadelijke stoffen zoals CFK’s kunnen veilig uit de apparaten verwijderd worden, zodat deze het milieu niet belasten.
* Door ze in Nederland te recyclen gaat e-waste net naar ontwikkelingslanden waar geen regels zijn voor gezondheids- en milieuomstandigheden.

De conventie van Bazel

Om beter om te gaan met afvalwerking op aarde hebben vele landen in 1989 de Conventie van Bazel getekend. Deze conventie stimuleert dat landen hun afval milieuvriendelijk verwerken en niet verschepen naar ontwikkelingslanden waar de bevolking onder slechte werkomstandigheden het afval verwerkt. Nederland heeft in 1993 de Conventie bekrachtigd.

WEEE

De WEEE-richtlijn gaat over de inzameling van alle soorten afgedankte huishoudelijke apparatuur en stelt doelen voor de minimumhoeveelheid elektronisch afval, die per hoofd van de bevolking per jaar ingezameld wordt. Deze richtlijn van het Europese parlement werd vastgesteld in juli 2012. Het beleid dat in de richtlijn gegeven wordt, bestaat uit drie pijlers: verminderen van afval, hergebruiken en recyclen. Repareren en opnieuw (volledig werkend) op de markt brengen van apparatuur vallen buiten het bereik van de WEEE-richtlijn.

WEEE in 10 punten

1 WEEE is de afkorting van Waste Electrical and Electronic Equipment (afval van elektrische en elektronische apparaten).
2 Hieronder vallen onder meer huishoudelijke apparaten, verlichting, tv’s en computers.
3 WEEE richt zich dus op de inzameling van E-waste.
4 De WEEE-richtlijn geldt in de EU voor producenten van elektronica en voor verwerkers en exporteurs van e-waste.
5 Producenten zijn verantwoordelijk voor de inname van elektronica en elektronische apparaten die ze op de markt hebben gebracht.
6 Producenten moeten alle verkochte apparaten registreren in het nationale WEEE-register.
7 De richtlijn schrijft voor dat ze minimaal 65% van het volume aan verkochte apparaten weer moeten inzamelen.
8 Producenten kunnen zich direct of via een tussenvereniging aansluiten bij inzamelaars van e-waste: Wecycle of Weee Nederland.
9 Stibat werkt voor de inzameling van apparaten met batterijen en accu’s samen met Wecycle.
10 inzameling van e-waste gebeurt via inleverpunten bij winkels of gemeenten. Wecycle en Weee Nederland zorgen dat de ingezamelde apparaten bij verwerkers of exporteurs van e-waste terecht komen.

WEEE Nederland

WEEE Nederland organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste) in Nederland voor de bij hen aangesloten producenten en importeurs. Ze werken samen met gemeenten, recyclingbedrijven en andere partners om dit te bereiken. 

Wecycle

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via hun landelijk dekkend inzamelnetwerk van 13.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met hun inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen ze dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen ze voor 2.000 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting FIAR CE, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2019 hebben ze 116,2 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 95 procent.

Circular Electronics Day op 24 January 2021

Op 24 januari 2021 wordt de Circular Electronics Day gehouden. Dit jaar doen meer dan 20 organisaties mee aan dit initiatief. De bedoeling is om mensen te inspireren om hun elektronica op een circulaire manier te kopen en te beheren. Hierdoor wordt de levensduur van het product verlengd en giftig elektronisch afval wordt voorkomen.

Maar hoe doe je dat dan, je elektronische apparaten op een circulaire manier beheren?
* Verleng de levensduur van je apparaten. Upgrade en repareer je apparaten zodat ze langer meegaan. Gebruikte apparaten zijn veelgevraagd, dus maak gebruik van de tweedehandsmarkt en koop en verkoop je apparaten daar.
* Wanneer je toch een nieuw apparaat koopt, kies dan een apparaat met een duurzaamheidscertificaat.
* Vermijd het kopen van elektronische producten die niet gerepareerd kunnen worden.
* Als het niet mogelijk is je oude apparaten te hergebruiken of te verkopen, breng ze dan naar een recycling of herstelbedrijf waar elektronica op verantwoorde wijze wordt verwerkt. Denk dan ook eens aan de Wecycle inzamelpunten.


Januari 2021, Jolanda Kwakman

Interessante bronnen:
WEEE-richtlijn – Wikipedia
Weee Nederland | Collectief terugname systeem
Wecycle | inleveren is terugkrijgen
wetten.nl – Informatie – Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, Bazel, 22-03-1989 – BWBV0002081 (overheid.nl)
Circular Electronics Day – TCO Certified
Circular Electronics Day bevordert de verlengde levensduur van ICT-producten – Duurzaam Ondernemen (duurzaam-ondernemen.nl)


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!