Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Ondanks onze zorgvuldigheid garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten, virussen, en dergelijke. Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het beheer en onderhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Aan de inhoud van de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Mocht u toch onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u een e-mail stuurt naar info@overcirculair.nl.
OverCirculair.nl (AboutCirculair.nl) behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Copyright

Deze website bevat merken en werken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van OverCirculair.nl(AboutCirculair.nl) of derden.
Elke vorm van herpublicatie of verveelvoudiging van (een deel van) de inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OverCirculair.nl(AboutCirculair.nl) is nadrukkelijk verboden. Voor herpublicatie of verveelvoudiging van gedeelten van deze site die worden verzorgd door derden, is toestemming van de betreffende auteursgerechtigde vereist.

Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!