Over mij

Het idee voor deze website over circulaire economie is geboren nadat ik een lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan. Heel graag wilde ik een universitaire opleiding volgen en afronden. Helaas was dit er eerder niet van gekomen. Na een werkzaam leven van 25 jaar kreeg ik de kans om het toch nog tot uitvoer te brengen. In juli 2019 kon ik mijn getuigschrift van de masteropleiding managementwetenschappen in ontvangst nemen.

Foto van Marcel Schenk Photography

Mijn naam is Jolanda Kwakman en door mijn opleiding ben ik geïnteresseerd geraakt in de circulaire economie. In de laatste fase van mijn studie moest ik kiezen voor een afstudeeronderwerp. Dit werd circulaire economie. Mijn scriptie ging over circulair samenwerken in relatie tot hergebruik van onderdelen, circulaire businessmodellen en samenwerkingsvormen. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren heb ik met veel mensen gesproken die al intensief bezig zijn met circulaire economie. Door hun enthousiasme werd ik ook besmet met het circulaire economie virus. De verandering van een lineaire economie naar een circulaire economie is één van de belangrijkste zaken waar onze maatschappij mee te maken heeft. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.

In mijn omgeving bleek de term circulaire economie een vaag begrip. Circulaire economie is een veel omvattende term, maar zeker ook een heel boeiende. Het doel van mijn website is om de circulaire economie wat meer grijpbaar te maken en zoveel mogelijk aspecten van de circulaire economie te belichten. Daarmee hoop ik andere mensen net zo enthousiast voor de circulaire economie te maken als ik ben.

De Vlinder

De vlinder in mijn logo verwijst naar het Butterfly diagram van de Ellen MacArthur Foundation. In dit diagram is geprobeerd de essentie van de circulaire economie te vangen. Het diagram probeert de stroom van materialen, voedingsstoffen, componenten en producten vast te leggen, terwijl er ook geprobeerd wordt (financiële) waarde toe te voegen.