Privacyverklaring & Cookies

Algemeen

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (info@overcirculair.nl) contact op met OverCirculair.nl (AboutCircular.nl).

Derden

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) daartoe op grond van de wet toe verplicht is. OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Bewaartermijn

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van het contactformulier OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) laat je je persoonsgegevens bij OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) achter. In het contactformulier vraag ik je je naam en e-mailadres in te vullen.

Doeleinden verwerking

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
– om te kunnen reageren op vragen en opmerkingen in het contactformulier.

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) kan je persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) stelt.

Geautomatiseerde besluitvorming:
OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OverCirculair.nl (AboutCircular.nl)) tussen zit.

Cookies

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) maakt gebruik cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag ik cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site of als ze geen persoonsgegevens opslaan. Voor alle andere soorten cookies heb ik je toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van functionele cookies:  
– Functionele cookies: Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) wijst je er op dat in het geval je cookies uitschakelt, je wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Nieuwsbrief

Op dit moment verstuurt OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) alleen een nieuwsbrief aan haar klanten met het laatste blogbericht of andere interessante ontwikkelingen met betrekking tot OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) zelf.

Voor de nieuwsbrief OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) maakt gebruik van Mailchimp. Ook hiervoor worden cookies gebruikt. Meer informatie over hun privacy beleid vind je op de website van www.mailchimp.com.

Onderaan iedere nieuwsbrief staat een emailadres (info@overcirculair.nl) waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

Social media

Via mijn website kun je ook mijn social media account van LinkedIn benaderen. Deze partij kan cookies op je computer plaatsen als je via mijn website doorverwezen wordt. Ik heb hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacy beleid vind je op de website van LinkedIn.

Bij mijn blog artikelen plaats ik buttons om het bericht te delen via diverse social media kanalen. Dit zijn de volgende kanalen met een linkje naar hun eigen privacyverklaringen:
LinkedIn

Hyperlinks

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) wijst je erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van OverCirculair.nl (AboutCircular.nl). De meest actuele versie vind je op mijn website. Ik adviseer je regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@overcirculair.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

OverCirculair.nl (AboutCircular.nl) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

www.overcirculair.nl  of www.aboutcircular.nl

OverCirculair.nl
Contactpersoon: Jolanda Kwakman
Tel. +31 (0) 6 30093121
E-mail Info@overcirculair.nl

KvK xxxxxxxxxx

Haarzuilens, 1 januari 2020

Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!