Verandertrajecten

De consumenten worden steeds kritischer en bewuster van de impact van hun koopgedrag. Om als bedrijf te overleven in de steeds duurzamer wordende maatschappij, is het verstandig hierop in te spelen. Naast economische waarde is het als bedrijf ook van belang aandacht te geven aan maatschappelijke waarde, klantwaarde en informatiewaarde. Deze drie waarden en de economische waarde zijn vaak nauw met elkaar verbonden.

Circulair ondernemen vereist een heel andere manier van denken. Wil jij je ook gaan verdiepen in circulair ondernemen, maar heb je daar geen tijd voor en/of heb je geen mogelijkheid iemand daar fulltime voor vrij te maken? Samen met jou en jouw collega’s wil ik op zoek gaan naar mogelijkheden om circulair te gaan ondernemen en wil ik jouw organisatie ondersteunen circulair te worden.

Waar, wat, welke

Advies circulair ondernemen:
Het opstellen van een advies / bedrijfsplan.
Aan de hand van een aantal vragen wordt er een scan gemaakt van het bedrijf. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een vragenlijst over het bedrijf en over de producten/diensten die worden aangeboden. In gesprekken komen de volgende zaken aan de orde:
– Waar staat jouw organisatie op dit moment?
– Wat zijn de drijfveren van je organisatie om circulair te gaan ondernemen?
– Welke toegevoegde waarde heeft circulariteit voor jouw organisatie?
– Waar kan jouw bedrijf op korte termijn op inspringen?
– Welke realiseerbare circulaire kansen zijn er op de lange termijn?
– Waar is samenwerking met anderen mogelijk?
– Welke elementen van het circulaire sturingsmodel passen het best bij jouw organisatie?
– Welke concrete activiteiten kunnen worden opgezet?

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf neemt deze scan gemiddeld één tot drie dagen in beslag. Op basis van de vragenlijsten en de gesprekken wordt een advies/bedrijfsplan uitgewerkt.

Ondersteuning bij het verandertraject:
Aan de hand van het advies / bedrijfsplan worden de concrete activiteiten die nodig zijn om circulair te gaan ondernemen verder uitgewerkt en desgewenst geïmplementeerd. In dit traject wordt altijd geprobeerd dit zoveel mogelijk in samenwerking en overleg met medewerkers van de onderneming te doen. Zij zijn tenslotte de mensen met de specifieke kennis over de onderneming en zij zijn de mensen die de schouders moeten gaan zetten onder het circulair ondernemen.

Neem vrijblijvend contact met mij op voor de mogelijkheden en tarieven. Ik denk graag met je mee!


Foto’s van Nikita Kachanovsky, AbsolutVision en John Schnobric, op Unsplash