Voorlichting

Er wordt veel gesproken over circulaire economie. Wat houdt een circulaire economie nu precies in? Wat is het nut van een circulaire economie? Wat kun je er als organisatie, werknemer of consument mee? Om dit uit te leggen kom ik graag langs bij organisaties en scholen (PO, VO, MBO of HBO) voor gastlessen, presentaties of workshops over circulaire economie.

Foto van Marcel Schenk Photograpy

Scholen

gastlessen; in een dagdeel wil ik de leerlingen leren wat een circulaire economie inhoudt, wat zij zelf nu al kunnen bijdragen en wat zij in de toekomst kunnen doen.
Voor  groepen 7 en 8 van de basisschool en voor de 1ste klassen van het voortgezet onderwijs heb ik een leuke gastles ontwikkeld waarin de basisprincipes van de circulaire economie aan de orde komen. Klik hier voor meer informatie en de tarieven.
miniworkshops; aan de hand van een door de leerlingen gekozen product of bedrijf kunnen we kijken wat er mogelijk is om zo circulair mogelijk te zijn.

“Echt een aanrader voor groep 8!”

Corine Schaap, leerkracht groep 8 van Bs de Regenboog te Woerden.

In de week van de circulaire economie (3/2 – 7/2) heeft Jolanda in 2 groepen 8 les gegeven over circulaire economie, aansluitend op hun niveau. De leerlingen hebben al diverse keren les gehad over: het scheiden van afval, inzetten van duurzame energie en duurzaam omgaan met spullen (niet weggooien maar kijken of deze spullen gemaakt, gerecycled of anders ingezet kunnen worden). De lessen van Jolanda sloten perfect aan. Ze liet de leerlingen nadenken over hoe we nog beter en vooral creatiever kunnen omgaan met de grote afvalhoop. De kinderen kwamen er al pratend en kijkend naar voorbeelden van circulaire economie achter dat hun generatie verantwoordelijk wordt gemaakt voor deze afvalhoop van voorgaande generaties. Dit gegeven zette de leerlingen nog meer aan om enthousiast mee te denken over alternatieven. De 7 R’s werden besproken (Rethink, Reduce, Repair, Reuse, Refurbisch, Recycle en Recover).Jolanda wist gedurende deze lessen goed de gevoelige snaar te raken en stimuleerde de leerlingen om goed en creatief mee te denken. Echt een aanrader voor de groepen 8!

Organisaties

presentaties; afhankelijk van de beschikbare tijd bespreek ik aspecten van een circulaire economie en mogelijke circulaire sturingsmodellen.
workshops; van praten naar doen. Het vertrekpunt is voor elke organisatie anders. In de workshops worden voorbeelden uit de praktijk besproken en wordt gekeken welke stappen gezet zouden kunnen worden.
miniworkshops; aan de hand van één concreet product of dienst kijken we wat er te doen is op circulair gebied.

Ook een op maat gemaakt programma behoort tot de mogelijkheden.
Neem vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.