Voorlichting

Er wordt veel gesproken over circulaire economie. Wat houdt een circulaire economie nu precies in? Wat is het nut van een circulaire economie? Wat kun je er als organisatie, werknemer of consument mee?

Om dit uit te leggen kom ik graag langs bij organisaties en scholen (PO en VO) voor gastlessen, presentaties of workshops over circulaire economie.

Scholen

Circulaire economie is een belangrijke ontwikkeling. Circulaire economie wordt steeds meer gezien als een manier waarop organisaties milieuvriendelijk en duurzaam kunnen ondernemen. Ook consumenten spelen daarbij een grote rol. Het is goed als kinderen al op jonge leeftijd begrip krijgen over wat een circulaire economie precies is en waarom het zo belangrijk is. Tenslotte zijn zij de consumenten en werknemers van de toekomst.

gastlessen voor het PO en VO; in een dagdeel wil ik de leerlingen leren wat een circulaire economie inhoudt, wat zij zelf nu al kunnen bijdragen en wat zij in de toekomst kunnen doen.

– video’s op maat; wil je een specifiek circulair onderwerp bespreken met de klas? Ik maak een video op maat.

Speciaal voor  groepen 7 en 8 van de basisschool en voor de 1ste klassen van het voortgezet onderwijs heb ik al een leuke gastles ontwikkeld waarin de basisprincipes van de circulaire economie aan de orde komen. KLIK HIER voor meer informatie en de tarieven.

“Echt een aanrader voor groep 8!”

Corine Schaap, leerkracht groep 8 van Bs de Regenboog te Woerden.

In de week van de circulaire economie (3/2 – 7/2) heeft Jolanda in 2 groepen 8 les gegeven over circulaire economie, aansluitend op hun niveau. De leerlingen hebben al diverse keren les gehad over: het scheiden van afval, inzetten van duurzame energie en duurzaam omgaan met spullen (niet weggooien maar kijken of deze spullen gemaakt, gerecycled of anders ingezet kunnen worden). De lessen van Jolanda sloten perfect aan. Ze liet de leerlingen nadenken over hoe we nog beter en vooral creatiever kunnen omgaan met de grote afvalhoop. De kinderen kwamen er al pratend en kijkend naar voorbeelden van circulaire economie achter dat hun generatie verantwoordelijk wordt gemaakt voor deze afvalhoop van voorgaande generaties. Dit gegeven zette de leerlingen nog meer aan om enthousiast mee te denken over alternatieven. De 7 R’s werden besproken (Rethink, Reduce, Repair, Reuse, Refurbisch, Recycle en Recover). Jolanda wist gedurende deze lessen goed de gevoelige snaar te raken en stimuleerde de leerlingen om goed en creatief mee te denken. Echt een aanrader voor de groepen 8!

Organisaties

Wil jij ook circulair gaan ondernemen?
Er wordt veel gezegd en geschreven over de circulaire economie. Consumenten worden steeds kritischer en bewuster van de impact van hun koopgedrag. Om als bedrijf te overleven in de steeds duurzamer wordende maatschappij, is het verstandig hierop in te spelen. Door circulair te gaan ondernemen is het vaak ook mogelijk direct kosten te besparen. Wil je weten hoe dat werkt? Wat houdt een circulaire economie precies in? Wat is het nut van een circulaire economie? Wil je je kennis over Circulaire Economie vergroten?

presentaties; Met een interessante presentatie leg ik de basisprincipes van de circulaire economie uit. Ik bespreek de onderwerpen die aan de orde komen wanneer je circulair wilt gaan ondernemen. Ook wanneer jouw bedrijf een bijdrage wil leveren aan de circulaire economie en circulair wil gaan ondernemen, moet er geld verdiend worden. Hoe pak je dat aan? Welke stappen moet je doorlopen? Waar kan jouw bedrijf het meeste impact maken?

– video’s op maat; wil je een specifiek circulair onderwerp helder belicht hebben? Ik maak een video op maat.

workshops; van praten naar doen. Het vertrekpunt is voor elke organisatie anders. In de workshops worden voorbeelden uit de praktijk besproken en wordt gekeken welke stappen gezet zouden kunnen worden.

miniworkshops; aan de hand van één concreet product of dienst kijken we wat er te doen is op circulair gebied.

Ook een op maat gemaakt programma behoort tot de mogelijkheden.
Neem vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!