Circulair nieuws maart 2020

Ondanks de heftige tijd waar we op dit moment in leven, is er toch nog wel wat circulair nieuws te melden. Minder dan normaal, maar dat is niet meer dan begrijpelijk.

Plastic fantastic: ruim 100 PET-flessen in elke nieuwe A3

PET-flessen… de modewereld maakt er juwelen, kleding en tassen van. Audi gaat een stap verder en past het restmateriaal nu toe in het hoogwaardige interieur van de nieuwe A3. Alleen al in de stoelbekleding verwerkt Audi 45 grote plastic flessen.

Duurzaamheid heeft topprioriteit bij Audi en het merk maakt grote stappen op dit vlak. Het nieuwste bewijs van Audi’s duurzame aanpak is het interieur van de nieuwe Audi A3, waarin meer gerecyclede materialen zijn verwerkt dan ooit tevoren. Tot wel 89 procent van de gebruikte stoffen bestaat uit PET-flessen. Door de innovatieve manier waarop ze worden geproduceerd, hebben ze dezelfde kwaliteit, look en feel als conventionele stoffen. 

Meer dan 100 PET-flessen per A3
Om van PET-flessen een hoogwaardig textiel te maken, worden ze eerst vermalen tot granulaat en vervolgens op innovatieve wijze omgezet in sterke draden waarmee de bekleding kan worden geweven. Gemiddeld hergebruikt Audi 45 grote PET-flessen voor de stoelbekleding en tot wel 62 flessen voor het tapijt van de nieuwe A3. Ook andere interieurdelen, zoals isolatiemateriaal, worden steeds vaker gemaakt van duurzame materialen. De komende jaren gaat Audi het gebruik van gerecyclede materialen fors verhogen, terwijl de hoogwaardige kwaliteit gewaarborgd blijft. Momenteel kan stoelbekleding nog niet volledig worden gemaakt van gerecycled materiaal, maar Audi verwacht dat dit op termijn wel mogelijk gaat worden. De nieuwe A3 wordt verkrijgbaar met drie verschillende stoelbekledingen die voor bijna 90% bestaan uit hergebruikt materiaal.

https://nieuws.audi.nl/plastic-fantastic-ruim-100-pet-flessen-in-elke-nieuwe-a3/

Shell en Gasunie zetten in op grootste waterstofproject van Europa

Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland heeft aangekondigd dat zij willen beginnen met het project NortH2: de productie van groene waterstof met behulp van stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt – van 3 tot 4 gigawatt in 2030, waarmee invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Groene waterstof, gemaakt uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zonne-energie, staat centraal in het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese ‘Green Deal’. Op dit moment wordt waterstof al in grote hoeveelheden gebruikt in de industrie, maar wordt voornamelijk geproduceerd uit aardgas. Het vervangen door groene waterstof draagt serieus bij aan de verduurzaming van de industrie. 

Allereerst voorziet NortH2 in de bouw van enorme windparken in de Noordzee, die stapsgewijs kunnen uitgroeien tot een uiteindelijke capaciteit van zo’n 10 gigawatt. Dat is omgerekend goed voor het elektriciteitsgebruik van circa 12,5 miljoen Nederlandse huishoudens. Hiervoor moeten veel windturbines worden gebouwd. De eerste kunnen al in 2027 gereed zijn en worden ingezet voor groene waterstofproductie. Daarnaast voorziet het plan in een grote ‘elektrolyser’ in de Eemshaven, waar de windenergie wordt omgezet in groene waterstof. Het consortium overweegt verder de mogelijkheid om elektrolysers op zee te plaatsen. Ten slotte is een slim transportnetwerk in Nederland en Noordwest-Europa nodig om de 800.000 ton groene waterstof naar voornamelijk industrie, maar later mogelijk ook naar de consument te brengen. Hiermee kan rond 2040 naar schatting zeven megaton CO2-uitstoot per jaar worden bespaard. Met dit project wordt de aardgasinfrastructuur van Gasunie, die nu nog vooral wordt ingezet voor aardgas en groen gas, ook gebruikt voor de opslag en het transport van waterstof. 

– https://www.shell.nl/media/persberichten/2020-media-releases/grootste-groene-waterstofproject-van-europa-in-grongingen.html
https://www.ad.nl/economie/shell-en-gasunie-zetten-in-op-grootste-waterstofproject-van-europa~a4c53aa4/


Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren!